Dział PR i Marketing

Naszymi atutami są profesjonalizm, doskonała znajomość rynku telewizyjnych kanałów tematycznych i elastyczność we współpracy z klientem. Nasze usługi obejmują:

- relacje z mediami

- przygotowywanie i wdrażanie strategii PR

- przygotowywanie i koordynowanie wydarzeń specjalnych i imprez okolicznościowych

- organizowanie konferencji prasowych, warsztatów i seminariów wyjazdowych dla dziennikarzy

- przygotowywanie i koordynowanie strategii PR w sytuacjach kryzysowych

- informacyjne wspieranie kampanii reklamowych

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz materiałów wspierających działania PR

- organizowanie szkoleń z zakresu znajomości rynku kanałów tematycznych

- współpraca w zakresie PR z operatorami kablowymi i platformami cyfrowymi

- aranżacje indywidualnych wywiadów prasowych

- organizowanie sesji fotograficznych

- monitoring prasy

- przygotowywanie raportów prasowych


Dział Handlowy

Doskonale znamy rynek sieci kablowych i platform cyfrowych w Polsce, jesteśmy profesjonalni, doświadczeni i z łatwością dopasowujemy się do wymagań naszych klientów. Nasze usługi obejmują:
- dystrybucję telewizyjnych kanałów tematycznych do sieci kablowych i platform cyfrowych
- marketing B2B – druk ulotek, produkcję gadżetów, organizowanie spotkań dla operatorów kablowych
- planowanie reklam w prasie branżowej
- przygotowywanie ekspozycji na targi i konferencje branżowe
- współpracę z operatorami telewizji kablowych w zakresie organizacji konkursów i wydarzeń specjalnych
- koordynowanie komunikacji między tematycznymi kanałami telewizyjnymi a operatorami telewizji kablowych
- redagowanie i dystrybuowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych do klientów
- wprowadzanie na polski rynek nowych mediów – programów i kanałów tematycznych w internetowych stacjach telewizyjnych i sieci telefonii komórkowej 3G


Program Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000143670; kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych; NIP 521-31-03-212.