Dział PR i Marketing

Naszymi atutami są profesjonalizm, doskonała znajomość rynku telewizyjnych kanałów tematycznych i elastyczność we współpracy z klientem. Nasze usługi obejmują:

- relacje z mediami

- przygotowywanie i wdrażanie strategii PR

- przygotowywanie i koordynowanie wydarzeń specjalnych i imprez okolicznościowych

- organizowanie konferencji prasowych, warsztatów i seminariów wyjazdowych dla dziennikarzy

- przygotowywanie i koordynowanie strategii PR w sytuacjach kryzysowych

- informacyjne wspieranie kampanii reklamowych

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz materiałów wspierających działania PR

- organizowanie szkoleń z zakresu znajomości rynku kanałów tematycznych

- współpraca w zakresie PR z operatorami kablowymi i platformami cyfrowymi

- aranżacje indywidualnych wywiadów prasowych

- organizowanie sesji fotograficznych

- monitoring prasy

- przygotowywanie raportów prasowych


Dział Handlowy

Doskonale znamy rynek sieci kablowych i platform cyfrowych w Polsce, jesteśmy profesjonalni, doświadczeni i z łatwością dopasowujemy się do wymagań naszych klientów. Nasze usługi obejmują:
- dystrybucję telewizyjnych kanałów tematycznych do sieci kablowych i platform cyfrowych
- marketing B2B – druk ulotek, produkcję gadżetów, organizowanie spotkań dla operatorów kablowych
- planowanie reklam w prasie branżowej
- przygotowywanie ekspozycji na targi i konferencje branżowe
- współpracę z operatorami telewizji kablowych w zakresie organizacji konkursów i wydarzeń specjalnych
- koordynowanie komunikacji między tematycznymi kanałami telewizyjnymi a operatorami telewizji kablowych
- redagowanie i dystrybuowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych do klientów
- wprowadzanie na polski rynek nowych mediów – programów i kanałów tematycznych w internetowych stacjach telewizyjnych i sieci telefonii komórkowej 3G


Program Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143670, posługującą się nadanym numerem NIP: 5213103212 oraz numerem REGON: 016375680, z kapitałem zakładowym w wysokości 108.400,00 złotych